ความเจ็บปวด

ภาษาอังกฤษ


n painful
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: bitter , pain , ache , sore
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก

คำที่มี "ความเจ็บปวด" ในคำ


ความเจ็บปวดรวดร้าว n affliction
คำอธิบาย: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บช้ำน้ำใจ , ความปวดร้าวใจ
คำตรงข้าม: ความสุข , ความยินดี , ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top