ความเจ็บช้ำน้ำใจ

ภาษาอังกฤษ


n hurt
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บปวดรวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: pan , distress , pang
n agony
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บช้ำ , ความรวดร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: anguish , pang
คำตรงข้าม: ความร่าเริง , ความยินดี , ความสุข
n affliction
ความหมายเหมือนกับ: ความปวดร้าวใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: agony , anxiety , distress , suffering
คำตรงข้าม: ความสุข , ความยินดี , ความปลื้มปิติ