ความเค็ม

ภาษาอังกฤษ


n saltiness
ตัวอย่างประโยค: ภาวะการขาดแคลนน้ำได้ส่งผลให้ความเค็มของน้ำในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก
n greediness
ความหมายเหมือนกับ: ความตระหนี่ , ความขี้เหนียว , ความงก
คำที่เกี่ยวข้อง: meanness , miserliness
ตัวอย่างประโยค: ดาราหญิงคนนี้เรื่องความเค็มในการใช้จ่ายไม่เป็นรองใคร