ความเคือง

ภาษาอังกฤษ


n anger
ความหมายเหมือนกับ: ความโกรธเคือง , ความโกรธ
คำที่เกี่ยวข้อง: displeasure , dissatisfaction , resentment , indignation