ความเข้าใจพลาด

ภาษาอังกฤษ


n misunderstanding
คำที่เกี่ยวข้อง: misleading , misinterpretation