ความเข้ม

ภาษาอังกฤษ


n intensity
คำที่เกี่ยวข้อง: intenseness , strength
คำตรงข้าม: ความอ่อน