ความเขินอาย

ภาษาอังกฤษ


n bashfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความขวยเขิน , ความอาย , ความกระดากอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: awkwardness , nervousness , demureness , coyness , modesty , abashment , shyness