ความเกื้อหนุน

ภาษาอังกฤษ


v assistance
ความหมายเหมือนกับ: ความช่วยเหลือ , ความเอื้อเฟื้อ , ความเจือจุน
คำที่เกี่ยวข้อง: help , aid , favour , benevolence