ความเกี่ยวพัน

ภาษาอังกฤษ


n relation
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวข้อง , ความสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: connection
คำตรงข้าม: ความไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างประโยค: ตระกูลของเขาทั้งสองความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด