ความเกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ


n concernment
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวพัน
คำที่เกี่ยวข้อง: involvement , association
ตัวอย่างประโยค: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม

คำที่มี "ความเกี่ยวข้อง" ในคำ


ความเกี่ยวข้องกัน n association
ความหมายเหมือนกับ: ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top