ความเกลียดชัง

ภาษาอังกฤษ


n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียด
คำที่เกี่ยวข้อง: abhorrence , loathing , detestability
คำตรงข้าม: ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง