ความเกรงใจ

ภาษาอังกฤษ


n considerateness
ความหมายเหมือนกับ: ความเกรงอกเกรงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: thougthfulness
คำตรงข้าม: ความเห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยความเกรงใจ