ความเกรงกลัว

ภาษาอังกฤษ


n fear
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัวเกรง
คำที่เกี่ยวข้อง: dread , terror , fright
คำตรงข้าม: ความกล้า
ตัวอย่างประโยค: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก