ความอ้วน

ภาษาอังกฤษ


n fatness
คำอธิบาย: ลักษณะที่มีรูปร่างสมบูรณ์เพราะมีเนื้อและมันมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: corpulence , chubbiness , obesity , plumpness , portliness
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนเต้นแอโรบิคเพื่อลดความอ้วน