ความอ่อนแอ

ภาษาอังกฤษ


n weakness
คำอธิบาย: ไม่เข้มแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: frailty , infirmity , debility
คำตรงข้าม: ความเข้มแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ
n weakness
คำอธิบาย: ไม่แข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: failure , defect , failing , debility , frailty
คำตรงข้าม: ความแข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา