ความอ่อนน้อม

ภาษาอังกฤษ


n modesty
คำอธิบาย: การแสดงกริยาวาจานบนอบ เคารพ ไม่เย่อหยิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: very polite , respect
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและปราศจากความเห็นแก่ตัว
n submissiveness
ความหมายเหมือนกับ: การสวามิภักดิ์ , การยอมแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: surrender , yield
ตัวอย่างประโยค: ยุทธวิธีที่มีความแข็งกร้าวต่ออินโดจีน แต่มีความอ่อนน้อมต่อสหรัฐเป็นยุทธวิธีที่ดีต่อประเทศจีน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top