ความอ่อนนุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n softness
คำที่เกี่ยวข้อง: mildness , tenderness
คำตรงข้าม: ความแข็ง , ความกระด้าง