ความอุดมสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


n richness
คำอธิบาย: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้