ความอุดม

ภาษาอังกฤษ


n fertility
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์ , ความมากมาย , ความสมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: abundance , plentifulness , copiousness , plenitude , productiveness , fruitfulness , plenteousness
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์