ความอิสระ

ภาษาอังกฤษ


n freedom
คำที่เกี่ยวข้อง: liberty