ความอารีอารอบ

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความกรุณา , ทักขิญญ์
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , benevolence , right-hand side