ความอาย

ภาษาอังกฤษ


n shyness
คำอธิบาย: การรู้สึกกระดาก, การรู้สึกขายหน้า
ความหมายเหมือนกับ: ความขวยเขิน
คำที่เกี่ยวข้อง: shamefulness , bashfulness , coyness , demureness
ตัวอย่างประโยค: อาบอบนวดเป็นสถานที่ที่ผู้ชายสามารถเดินเข้าเดินออกหน้าตาเฉยโดยไม่มีความอาย