ความอาฆาต

ภาษาอังกฤษ


n feud
คำอธิบาย: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น
ความหมายเหมือนกับ: ความพยาบาท
คำที่เกี่ยวข้อง: vindictiveness , malice , resentment , rancour
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง