ความอับอายขายหน้า

ภาษาอังกฤษ


n shamefulness
คำอธิบาย: การอายไม่กล้าสู้หน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: discredit , dishonour , disgrace , infamy , ignominy
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง