ความอับ

ภาษาอังกฤษ


n fustiness
คำอธิบาย: การที่ไม่มีอากาศเข้าออกจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: mold , must , stalemate , airless
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยความร้อนและความอับ