ความอัตคัด

ภาษาอังกฤษ


n poverty
ความหมายเหมือนกับ: ความขาดแคลน
คำที่เกี่ยวข้อง: indigence
คำตรงข้าม: ความร่ำรวย
n lack
ความหมายเหมือนกับ: ความขัดสน
คำที่เกี่ยวข้อง: shortage , deficiency
คำตรงข้าม: ความอุดมสมบูรณ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top