ความอวดดื้อถือดี

ภาษาอังกฤษ


n conviction
ความหมายเหมือนกับ: ความถือดี , ความเย่อหยิ่ง , ความทระนง
คำที่เกี่ยวข้อง: pride , stubbornness , obstinacy