ความอยู่ดีกินดี

ภาษาอังกฤษ


n well-being
คำอธิบาย: การที่มีความสุขสบาย
ความหมายเหมือนกับ: ความสมบูรณ์ , ความสุขสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: prosperity , welfare
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์