ความอยากได้

ภาษาอังกฤษ


n greed
ความหมายเหมือนกับ: ความละโมบ , ความมักมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: eagerness , avarice , cupidity
คำตรงข้าม: ความมักน้อย