ความอดอยาก

ภาษาอังกฤษ


n starvation
คำอธิบาย: การไม่มีจะกิน, การขาดแคลนอาหาร, การไม่มีพอกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: famine , destitution
ตัวอย่างประโยค: การผลิตอาหารของโลกมีปัญหาจนถึงขั้นทำให้เกิดความอดอยาก