ความอดกลั้น

ภาษาอังกฤษ


n tolerance
คำอธิบาย: ความระงับใจ, ความสะกดกลั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: endurance , patience , sufferance , forbearance
ตัวอย่างประโยค: การเลิกดื่มสุราต้องใช้ความอดกลั้นและอดทนต่อความเย้ายวนของสุรา