ความหลักแหลม

ภาษาอังกฤษ


n intuition
ความหมายเหมือนกับ: ความฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehension , sagacity , comprehensive wisdom
n intelligence
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิปัญญา , ปฏิภาณ , ไหวพริบ , ความเฉลียวฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: wit , acumen , intellect , wisdom
n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความฉลาด , ความเฉลียวฉลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: intelligence , ingeniousness , shrewdness
คำตรงข้าม: ความโง่ , ความเขลา
n cleverness
ความหมายเหมือนกับ: ความฉลาด , ความฉลาดเฉลียว
คำที่เกี่ยวข้อง: ingeniousness , intelligence
คำตรงข้าม: ความโง่ , ความเขลา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top