ความหลงละเมอ

ภาษาอังกฤษ


n romance
ความหมายเหมือนกับ: การฝันเฟื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: whim , caprice , prank