ความหลงผิด

ภาษาอังกฤษ


n mistake
คำอธิบาย: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: การเข้าใจผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: misunderstanding
ตัวอย่างประโยค: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top