ความหลง

ภาษาอังกฤษ


n mistake
ความหมายเหมือนกับ: การเข้าใจผิด , การสำคัญผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: misunderstanding
ตัวอย่างประโยค: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
n infatuation
ความหมายเหมือนกับ: ความคลั่งไคล้ , ความมัวเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: enchantment , bewitchment , fascination
ตัวอย่างประโยค: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา