ความหรรษา

ภาษาอังกฤษ


n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ปราโมช , ความบันเทิงใจ , ความปลื้มใจ , ความสำราญ , ความปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: merriment , delight , joy , jubilation , exultation