ความหยุ่น

ภาษาอังกฤษ


n flexibility
ความหมายเหมือนกับ: ความอ่อนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: springiness , resilience , elasticity
คำตรงข้าม: ความแข็ง