ความหน่วง

ภาษาอังกฤษ


n retardation
คำอธิบาย: อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อ 1 หน่วยเวลา โดยระบุทิศทางของการเคลื่อนที่ด้วย, อัตราการเปลี่ยนความเร็วต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่ลดลงเรื่อยๆ
คำตรงข้าม: ความเร่ง
ตัวอย่างประโยค: การรับส่งข้อมูลมีความหน่วงเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้สัญญาณในพื้นที่ กว้าง