ความหนักหน่วง

ภาษาอังกฤษ


n seriousness
ความหมายเหมือนกับ: การเอาจริงเอาจัง
คำที่เกี่ยวข้อง: severity , solemnness
ตัวอย่างประโยค: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง