ความหงุดหงิด

ภาษาอังกฤษ


n moodiness
คำอธิบาย: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: irritation , sullenness
คำตรงข้าม: ความปลอดโปร่ง , ความสบายใจ
ตัวอย่างประโยค: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด