ความสูญเสีย

ภาษาอังกฤษ


n waste
ความหมายเหมือนกับ: การหมดไป , การสิ้นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: loss
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์