ความสุขใจ

ภาษาอังกฤษ


n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ความสบายใจ , ความเบิกบานใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: contentment
คำตรงข้าม: ความทุกข์ใจ
ตัวอย่างประโยค: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง