ความสุขุม

ภาษาอังกฤษ


n intelligence
คำอธิบาย: การมีปัญญารอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: ความเฉียบแหลม
คำที่เกี่ยวข้อง: intellect , wisdom
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน
n prudence
ความหมายเหมือนกับ: ความละเอียดอ่อน , ความนิ่มนวล , ความประณีต
คำที่เกี่ยวข้อง: judiciousness
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนต้องใช้เวลาและสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยความสุขุมเพื่อที่จะเสพรสปราณีตของตัวหนังสือ