ความสามารถพิเศษ

ภาษาอังกฤษ


n talent
หน่วยนับ: อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: พรสวรรค์
คำที่เกี่ยวข้อง: gift
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ