ความสามารถ

ภาษาอังกฤษ


n capability
คำที่เกี่ยวข้อง: ability , talent , competence
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน