ความสันติ

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , ความราบรื่น , สันติสุข , สันติภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: tranquillity , calmness
คำตรงข้าม: วุ่นวาย