ความสันติ

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , ความราบรื่น , สันติสุข , สันติภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: tranquillity , calmness
คำตรงข้าม: วุ่นวาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top