ความสังเวช

ภาษาอังกฤษ


n sympathy
คำอธิบาย: ความรู้สึกสงสารเวทนาในความทุกข์ของคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: ความสลด , ความหดหู่ , ความเวทนา
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , sadness
ตัวอย่างประโยค: แกะย่างใส่ถาดมาเป็นตัวเหมือนหมูหันทำให้เกิดความสังเวชมากกว่าอยากกิน