ความสะเทือน

ภาษาอังกฤษ


n vibration
คำอธิบาย: ลักษณะอาการสั่นที่เป็นจังหวะเพราะถูกกระทบกระทั่ง
ความหมายเหมือนกับ: การสั่นไหว
คำที่เกี่ยวข้อง: shaking , trembling
ตัวอย่างประโยค: น้ำดีจะทำให้ความตึงผิวของไขมันลดลงเมื่อได้รับความสะเทือนไขมันจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ