ความสะดวกสบาย

ภาษาอังกฤษ


n easiness
ความหมายเหมือนกับ: ความคล่องตัว , ความคล่องแคล่ว