ความสะดวก

ภาษาอังกฤษ


n convenience
ความหมายเหมือนกับ: ความสบาย , ความคล่อง , ความง่ายดาย
คำที่เกี่ยวข้อง: facility , easiness , smoothness , expedience facility , expedience
คำตรงข้าม: ความยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค: ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไป เยี่ยมชมงาน